List motywacyjny

Jak się wypromować w liście motywacyjnym?

List motywacyjny jest dokumentem, w którym musimy się w odpowiedni sposób wypromować, a więc przedstawić pracodawcy w odpowiednim świetle. Zadbać więc trzeba tak o jego formę, jak i o treść, ponieważ oba te elementy są niezwykle ważne.

W aspekcie formalnym, nie zapomnijmy o zwrotach grzecznościowych, właściwym zaadresowaniu listu oraz odpowiedniego podziału treści na akapity zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami.

Znacznie ważniejsza jest jednak w przypadku listu motywacyjnego jego treść – musi być ona bardzo skuteczną formą przekazu. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwinięcie listu, a więc o miejsce, gdzie prezentujemy siebie jako kandydata na dane stanowisko i przedstawiamy swoje zalety jako przyszłego pracownika, jak i atuty dla firmy, która nas zatrudni, wynikające z wyboru naszej kandydatury. Oto kilka pomocnych wskazówek:

list motywacyjny pisać należy, mając na względzie cały czas punkt widzenia pracodawcy – nie opisujmy więc wszystkich swoich atutów związanych z wykształceniem, umiejętnościami, czy zainteresowania, a jedynie te, które związane będą z wykonywaną w przyszłości pracą – te, o które chodzi pracodawcy. Nie ma potrzeby na przykład pisać o wysokiej sprawności fizycznej w sytuacji, gdy ubiegamy się o stanowisko biurowe, czy też o uprawnieniach do obsługi wózka widłowego, gdy nasza praca odbywać się będzie w miejscu, w którym nie ma takich urządzeń. Selekcja argumentów jest kluczem do sukcesu!

List motywacyjny – najważniejsze aspekty

Uwypuklać należy swoje mocne strony i o nich pisać więcej, o swoich słabych stronach wspominać nie trzeba – chyba, że zrobimy to w umiejętny sposób. Przykładem może być tutaj brak doświadczenia zawodowego, który w wielu przypadkach może być problematyczny – jeśli jednak napiszemy o nim, jak o atucie (na przykład ze względu na świeże spojrzenie na stanowisko, możliwość ukształtowania nas jako pracownika „od zera” itd.), może to zostać przyjęte w pozytywny sposób.

Podkreślać należy przede wszystkim korzyści, jakie będzie miał pracodawca z zatrudnienia nas, nie zaś korzyści, jakie my odniesiemy. Wskazanie tych drugich także jest przydatne – jednakże w sposób pokazujący motywację do pracy. Pisząc np. o tym, że praca pomoże nam rozwinąć umiejętności, wskazujemy wszak jednocześnie na to, że i firma może z nich potem skorzystać.

Pokazać należy, że zna się firmę, do której się aplikuje – zarówno wie, w jakiej branży ona działa i jaka jest jej specjalizacja – to bowiem pokazuje zaangażowanie w ubieganiu się o pracę,

W liście motywacyjnym liczą się konkrety – dlatego też, unikać należy uogólnień typu „mam doświadczenie na podobnych stanowiskach”, zastępując je dokładnymi danymi = np. „przez dziesięć lat pracowałem na podobnym stanowisku, zarządzając personelem i osiągając sukcesy na tym polu”.

Pisać trzeba w przekonujący sposób – unikajmy zwrotów świadczących o niepewności takich, jak „wydaje mi się”, „sądzę, że…”, „może uda mi się…” – zastąp je takimi, jak: „jestem przekonany, że…”, „z pewnością…” etc.,

Unikać należy utartych zwrotów i sformułowań – im lepszy styl, tym lepszy odbiór listu.

Układ graficzny listu motywacyjnego

Bardzo ważne przy pisaniu listu motywacyjnego jest zachowanie odpowiedniego układu strony – chodzi tutaj przede wszystkim o to, by był on dla czytającego go przejrzysty i profesjonalny. Pamiętajmy, że forma listu i jego wizualna strona także ma znaczenie przy jego ocenie – dlatego też staranność jego sporządzania jest kluczowa.

Przede wszystkim, postawić warto na komputerowe sporządzanie listu motywacyjnego – pisane odręcznie dawno wyszły już z użytku i świadczyć mogą o braku profesjonalizmu. Można go sporządzić, jeśli nie posiadamy komputera w domu, u znajomych, czy też w bibliotece lub kafejce internetowej – tam też jest możliwość wydrukowania go.

Pisząc, zadbajmy o właściwe sformatowanie treści – unikajmy ozdobnych czcionek, niepotrzebnych znaków wodnych, kursywy i tym podobnych. Bardzo ważny będzie odpowiedni podział na akapity – to bowiem w największym stopniu zapewni przejrzystość. List powinien mieć co najmniej trzy akapity. Jego łączna długość, ze względów pragmatycznych, nie powinna przekraczać jednej strony A4. Nie należy jednak zmniejszać czcionki, by taką długość uzyskać – znacznie lepiej po prostu skrócić treść.

List motywacyjny i CV – wskazówki

Wskazane jest także, aby list motywacyjny i CV uzupełniały się kompozycyjnie. W Internecie możemy znaleźć komplety aplikacyjne- list motywacyjny i CV posiadają podobne motywy graficzne, stanowiąc spójną całość.

Od jakiegoś czasu odchodzi się od tradycji pisania listu motywacyjnego odręcznie. Jeżeli jednak chcemy „zaskoczyć” naszego pracodawcę i pokazać, że pochyliliśmy się nad ogłoszeniem, musimy zwrócić szczególną uwagę na schludność listu. W żadnym przypadku nie korzystajmy z kartek wyrwanych ze środka zeszytu, kartek kratkowanych oraz w linię. Do napisania listu motywacyjnego wykorzystajmy zwykłą, białą kartkę papieru. Aby pismo było równe i nie wychodziło poza linię, możemy wykorzystać ryzę. Jeżeli jednak nasze pismo pozostawia wiele do życzenia i nie jest szczególnie atrakcyjne dla oka, nie decydujmy się na pisanie odręczne. Maszynopis jest bodaj chętniej widziany przez pracodawcę niż pismo odręczne, które może niekiedy stwarzać problemy w odczytaniu.

List motywacyjny – 5 podstawowych rad

Wtrąćmy jeszcze na samym początku 5 podstawowych rad, które dotyczą pisania listu motywacyjnego, to:

1.Nie powielaj informacji, które zawierałeś już w aplikacji jaką jest Curriculum Vitae

2.Dostosuj treść listu motywacyjnego do stanowiska, które chcesz objąć w danej firmie. Nie kopiuj absolutnie zapożyczonych z internetu, szablonowych listów motywacyjnych, które kompletnie nie mają nic wspólnego z Twoim doświadczeniem czy zaletami.

list motywacyjny3.Pisz konkretnie, rzeczowo nie przesadzaj lakonicznie. Optymalna długość listu motywacyjnego, jak już wcześniej wspomnieliśmy to od 0,5 do 1 strony formatu A4.

4.Jeśli wysyłasz swój list motywacyjny drogą elektroniczną (e-mailem) i dodajesz go jako załącznik do wiadomości pamiętaj, by załącznik był zapisany w standardowym, typowym formacie, jakim jest doc. bądź też pdf. By pracodawca nie miał problemu z otwarciem załącznika ? bo to skreśli Cię od razu, bowiem pracodawca nawet nie będzie potrafił przeczytać Twojej aplikacji.

5.Pamiętaj, żeby zawsze dbać o poprawność listu motywacyjnego ? od strony nie tylko formalnej, ale także stylistycznej, interpunkcyjnej i oczywiście ortograficznej. Sprawdź zgodność adresata a także nazwę stanowiska (podawane najczęściej w tytule) by mieć pewność, że aplikacja dojdzie do firmy, czy pracodawcy. Zadbaj oto aby Twój list motywacyjny wywarł wrażenie na osobach zajmujących się rekrutacją.

W liście motywacyjnym oby bez błędów

Kolejna sprawa to błędy, pod żadnym pozorem w nasz list motywacyjny (ani żaden dokument czy to biznesowy, czy urzędowy) nie może się wkraść, ani najmniejszy błąd! Czy to interpunkcyjny, czy gramatyczny, czy ortograficzny a nawet stylistyczny. Jest to nie dopuszczalne. Strona językowa listu motywacyjnego jest niezmiernie ważna, bo to właśnie na jej podstawie specjaliści do spraw rekrutacji, albo sami pracodawcy wyrabiają sobie zdanie na temat kandydata z aplikacji, na temat jego dbałości, staranności, wiedzy i skrupulatności. Błędy ortograficzne to podstawa, ale należy też pamiętać o takich błędach, jak: źle skonstruowane zdania, błędy interpunkcyjne, brak polskiej czcionki, nieprawidłowa odmiana, złe końcówki, źle przenoszone zdania, a także użycie zbyt małej, bądź zbyt dużej czcionki, brak odpowiednich akapitów czy marginesów ? również jest błędem, który działa na naszą (osób ubiegających się o posadę) niekorzyść.